Εγγεγραμμένοι: 0
Ψήφισαν: 0 - 0 %

Έγκυρα: 0 - 0%
Άκυρα: 0 - 0%
Λευκά: 0 - 0%
ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ - ΕΔΡΕΣ
Σύνολο
116 Β'
117 Β'
118 Β'
119 Β'
120 Β'
121 Β'
122 Β'
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Σύνολο
116 Β'
117 Β'
118 Β'
119 Β'
120 Β'
121 Β'
122 Β'
Κόκκινη στήλη: Η καταμέτρηση συνεχίζεται σε επίπεδο συνδυασμών και σταυρών
Κίτρινη στήλη: Η καταμέτρηση έχει τελειώσει σε επίπεδο συνδυασμών και σταυρών (ανεπίσημο αποτέλεσμα)
Πράσινη στήλη: Η καταμέτρηση έχει τελειώσει σε επίπεδο συνδυασμών και σταυρών (επίσημο αποτέλεσμα)

Τελικό και επίσημο αποτέλεσμα θα έχουμε όταν όλες οι στήλες έχουν πράσινο χρώμα.

Από την επιλογή "Επιλέξτε αποτέλεσμα" στην μπάρα πάνω, μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των κοινοτικών εκλογών και τα αποτελέσματα σε επίπεδο συνδυασμών